Warsztaty z Astrą

Data publikacji: 04 stycznia 2019

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty plastyczne „ASTRA inspiruje, czyli jak pokolorować świat dziecka". Poprowadzi je Pani Maria Olizar-Zakrzewska - przedstawicielka grupy ASTRA. Warsztaty skierowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, pracowników bibliotek, świetlic, domów kultury, ośrodków kulturowych oraz osób, które bezpośrednio wpływają na kształtowanie się wyobraźni u najmłodszych.

Spotkanie wpisuje się w jeden z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2018/2019: „Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów".

 

Rejestracji można dokonać tutaj