II Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze

Data publikacji: 01 lutego 2019

Dzień 1 (14 lutego)

Obrady plenarne

Rektorat UPH, Sala posiedzeń Senatu

(ul. S. Konarskiego 2)

10.00 - rozpoczęcie

10.10 - 10.30 - dr Agnieszka Rosa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Badania użytkowników archiwów - trendy, metody, możliwości i ograniczenia

10.30 - 10.50 - dr hab. Dariusz Magier (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Archiwum Państwowe w Siedlcach): Pracownicy archiwów państwowych w 100-lecie ich istnienia. Próba portretu zbiorowego

10.50 - 11.10 - dr Hadrian Ciechanowski (Archiwum Państwowe w Toruniu): Czy zmierzamy w stronę McArchiwum? Wpływ makdonaldyzacji na funkcjonowanie archiwów państwowych

11.10 - 11.30 - dyskusja

11.30 - 11.50 - PRZERWA KAWOWA

 

Sekcja 1A

Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach, Aula przy ul. M. Asłanowicza 2)

11.50 - 12.10 - Halina Kumur (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie): Archiwizacyjne firmy outsourcingowe w Polsce

12.10 - 12.30 - Bartosz Górecki (Uniwersytet Łódzki): Kwerendy - teoria i praktyka na przykładzie realizacji pism Urzędu Miasta Łódź w ramach prowadzonych postępowań w oparciu o materiały archiwalne w Archiwum Państwowym w Łodzi

12.30 - 12.50 - Monika Cołbecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie): Zakres usług informacyjnych archiwów w świetle aktów prawnych - od dekretu o archiwach po ustawę o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

12.50 - 13.10 - Maciej Obrębski (Poznań): Podstawy prawne i procedura rewindykacji archiwaliów utraconych po 1945 roku

13.10 - 13.30 - dyskusja

 

Sekcja 1B

(Archiwum Państwowe w Siedlcach, ul. T. Kościuszki 7)

11.50 - 12.10 - dr hab. Robert Degen, dr hab. Krzysztof Syta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Mieczysław Białynia-Rzepecki i Tadeusz Esman. Przyczynek do charakterystyki kadry kierowniczej archiwów państwowych w okresie międzywojennym

12.10 - 12.30 - dr Andrzej Wróbel (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim): Włodzimierz Rudź - propagator archiwistyki w wymiarze regionalnym

12.30 - 12.50 - dr Bartosz Drzewiecki (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie): Obraz archiwów polskich w połowie XX wieku w świetle prywatnej korespondencji wybranych archiwistów

12.50 - 13.10 - Piotr Falkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy): Brakowanie akt w okresie międzywojennym na przykładzie Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Bydgoszczy

13.10 - 13.30 - dyskusja

13.30 - 14.30 - PRZERWA OBIADOWA

 

Sekcja 2A

Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach, Aula przy ul. M. Asłanowicza 2)

14.30 - 14.50 - dr hab. Anna Łosowska (Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Relacje świadków jako źródło do badań biografii duchowieństwa diecezji lubelskiej w XX wieku. Problem ich wartości informacyjnej i wiarygodności

14.50 - 15.10 - dr hab. Halina Dudała (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie): Współpraca archiwum państwowego i kościelnego w zakresie nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym

15.10 - 15.30 - dr Mateusz Zmudziński (Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej): Diecezjalne archiwa historyczne a reorganizacje Kościoła katolickiego w Polsce po roku 1917 - przyczynek do dalszych badań

15.30 - 15.50 - Urszula Kacperczyk (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie): Archiwum Sejmu Czteroletniego (1788-1792) - dzieje przechowywania, stan zachowania i opracowania

15.50 - 16.10 - dyskusja

 

Sekcja 2B

(Archiwum Państwowe w Siedlcach, ul. T. Kościuszki 7)

14.30 - 14.50 - Dorota Cabaj (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Archiwum Państwowe w Siedlcach): Kształtowanie się tradycji archiwalnych w Siedlcach do 1950 roku

14.50 - 15.10 - Anna Dziatczyk (Archiwum Państwowe we Wrocławiu): Największy Oddział Zamiejscowy w Polsce? Historia Zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

15.10 - 15.30 - Kamila Siuda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Archiwa etnologiczne (badań naukowych) z perspektywy archiwów państwowych ostatniego stulecia

15.30 - 15.50 - dr Arkadiusz Więch (Uniwersytet Jagielloński): Archiwa miasteczek galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku w świetle przepisów prawnych

15.50 - 16.10 - dyskusja

18.00 - KOLACJA

 

 

Dzień 2 (15 lutego)

 

Sekcja 3A

(Wydział Humanistyczny UPH, ul. Żytnia 39, sala 2.15)

10.00 - 10.20 - Monika Cołbecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr Mateusz Zmudziński (Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej): Potrzeby informacyjne użytkowników archiwów kościelnych oraz możliwości ich badania

10.20 - 10.40 - Piotr A. Czyż (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach): Archiwum Krasiczyńskie Sapiehów z Kodnia

10.40 - 11.00 - Marcin Frąś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): „Archiwa miejskie" miast prywatnych Wielkopolski w strukturze narodowego zasobu archiwalnego

11.00 - 11.20 - Katarzyna Bartoszek (Uniwersytet Opolski): Lauda sejmiku bełskiego w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - dzieje i zawartość

11.20 - 11.40 - dyskusja

Sekcja 3B

(Wydział Humanistyczny UPH, ul. Żytnia 39, sala 2.27)

10.00 - 10.20 - dr Małgorzata Śliż-Marciniec (Akademia Muzyczna w Krakowie): Bratnia Pomoc Uczniów Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie i jej archiwum

10.20 - 10.40 - Rafał Openkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Archiwa Związku Harcerstwa Polskiego

10.40 - 11.00 - Damian Sitkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach): Źródła do dziejów okupacji niemieckiej w powiecie mińskim 1939-1944 w zasobie Archiwum IPN

11.00 - 11.20 - Kamila Biernat (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Archiwum Akt Nowych w Warszawie): W jaki sposób technologia informatyczna wdarła się w archiwistykę? Od pierwszych komputerów po Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

11.20 - 11.40 - dyskusja

11.40 - 12.00 PRZERWA KAWOWA

 

Obrady plenarne

(Wydział Humanistyczny UPH, ul. Żytnia 39, sala 2.27)

12.00 - 12.20 - dr hab. Artur Górak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Zerowy stan zachowania. Gdzie są zespoły administracji celnej Królestwa Polskiego z lat 1851-1915?

12.20 - 12.40 - dr Tomasz Czarnota (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Tak zwane akta obce w zespołach PZPR jako problem metodyczny i zagadnienie archiwoznawcze

12.40 - 13.00 - dr Beata Kozaczyńska ((Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach): O listach Polaków wysiedlonych z Zamojszczyzny na roboty przymusowe do rzeszy (1942-1943) w zbiorach Instytutu pamięci Narodowej

13.00 - 13.20 - dyskusja i zakończenie konferencji

13.30 - OBIAD