Organizacja pracy Biblioteki

Data publikacji: 20 marca 2020

Działając na podstawie Uchwały nr 366/114/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego.

USTALA SIĘ OD DNIA 16 MARCA 2020 R. DO ODWOŁANIA NASTĘPUJĄCĄ ORGANIZACJĘ PRACY:

Sekretariat - Czynny codziennie w godzinach 09:00-15:00

Dyrektor Jednostki - w godzinach 10:00-14:00

Administracja - codziennie w 09:00-15:00; praca rotacyjna, zdalna.

Nauczyciele bibliotekarze - praca zdalna.

Dodatkowe informacje na stronie: http://www.bpsiedlce.pl

BIBLIOTEKA NIE PROWADZI OBSŁUGI CZYTELNIKÓW DO ODWOŁANIA.