Czasopisma w bibliotece

Data publikacji: 10 stycznia 2022

WYKAZ GRATISÓW I CZASOPISM ZAPRENUMEROWANYCH NA 2022 ROK

1. Biblioteka w Szkole

2. Bibliotekarz

3. Biblioterapeuta

4. Biologia w Szkole

5. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej *

6. Bliżej Przedszkola : wychowanie i edukacja

7. Charaktery

8. Chemia w Szkole

9. Dyrektor Szkoły

10. Echo Katolickie

11. Edukacja - Studia Badania Innowacje

12. Edukacja Ustawiczna Dorosłych

13. Edukacja Wczesnoszkolna

14. Europa dla Aktywnych *

15. Fizyka w Szkole

16. Forum Logopedy

17. Gazeta Wyborcza - wersja elektroniczna

18. Geografia w Szkole

19. Głos Nauczycielski

20. Głos Pedagogiczny

21. Guliwer - czasopismo o książkach dla dziecka

22. Integracja *

23. Integracja sensoryczna

24. IT Profesional

25. Języki Obce w Szkole *

26. Język Polski

27. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej

28. Język Polski w Szkole Podstawowej

29. Kronika Sejmowa *

30. Kultura i Edukacja

31. Kwartalnik Edukacyjny

32. Kwartalnik Pedagogiczny

33. Mazowsze : studia regionalne*

34. Mazowsze : serce Polski*

35. Meritum *

36. Monitor Dyrektora Przedszkola

37. Monitor Dyrektora Szkoły

38. National Geografic Polska

39. Newsweek Polska

40. Niebieska Linia

41. Niepełnosprawność i Rehabilitacja

42. Polityka Społeczna

43. Polonistyka

44. Poradnik Bibliotekarza

45. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

46. Przegląd Biblioteczny

47. Przyroda Polska

48. Psychologia w Praktyce

49. Remedium

50. Rocznik Pedagogiczny

51. Sens : poradnik psychologiczny

52. Serwis Informacyjny. Uzależnienia *

53. Szkoła Specjalna

54. Świat Problemów *

55. Świetlica w Szkole

56. Terapia Specjalna Dzieci i Młodzieży

57. Tygodnik Siedlecki

58. W cyfrowej Szkole *

59. Wiadomości Historyczne

60. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

61. Wychowanie Muzyczne

62. Wychowanie na co Dzień

63. Wychowanie w Przedszkolu

64. Wychowawca

65. Zagadnienie Informacji Naukowej

66. Życie Siedleckie

67. Życie Szkoły

 

* czasopisma gratisowe

Aby sprawdzić zasoby czasopism w bibliotece i filach, należy wejść do  katalogu, wpisać tytuł czasopisma, zawęzić wyszukiwanie do Wydawnictw ciągłych. Następnie otworzyć Szczegóły. Po rozwinięciu ekranu pojawią się zasoby danego czasopisma w poszczególnych placówkach.


 Oprac. Katarzyna Czarnocka-Pasztor