14 stycznia - Dzień Osób Nieśmiałych

Data publikacji: 14 stycznia 2021

Nieśmiałość to zjawisko, które w znacznym stopniu utrudnia funkcjonowanie. Występuje w sytuacjach społecznych, powodując nieprzyjemne uczucia, prowadzące do pewnego rodzaju „paraliżu", obezwładnienia, odczuwania przymusu wycofania się z trudnych sytuacji.

Według amerykańskiego psychologa i ekspert od nieśmiałości Philipa Zimbardo, nieśmiałość to nic innego, jak strach przed negatywną samooceną lub nieprzychylną oceną innych. Utrudnia ona poznawanie nowych ludzi, zawieranie przyjaźni, czy radość z potencjalnie pozytywnych przeżyć. Przeszkadza także podczas wystąpień publicznych, obronie własnych praw i wyrażaniu swoich opinii. Nieśmiałość sprawia, że inni nie doceniają naszych mocnych stron,  utrudnia także skuteczne porozumiewanie się.

Typowymi reakcjami fizjologicznymi, odczuwanymi u osób nieśmiałych w kontaktach z innymi ludźmi jest czerwienienie się, odczuwanie lęku, zażenowanie i skrępowanie, przyspieszony puls, szybkie bicie serca, widoczne pocenie się, zdenerwowanie.

Co możemy zatem zrobić, kiedy nieśmiałość przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu? Jak budować pewność siebie w kontaktach interpersonalnych? W odpowiedzi na te pytania pomocna może być literatura. Zapraszamy do biblioteki po fachowe publikacje osoby, które borykają się z problemem nieśmiałości, pedagogów, psychologów nauczycieli, którzy chcieliby pomóc własnym uczniom, rodziców dzieci nieśmiałych.

KLIKNIJ NA OBRAZEK

 
Osoby zainteresowane zagadnieniem nieśmiałości, odsyłamy również do przygotowanego zestawienia bibliograficznego.