Światowy Dzień Choroby Alzheimera

Data publikacji: 21 września 2021

Głównym celem obchodów Światowego Dnia Choroby Alzheimera jest podnoszenie świadomości społecznej oraz zwalczanie stygmatyzacji choroby i chorych.
Choroba Alzheimera jest najczęstszą postacią otępienia (demencji). Rozwija się przeważnie po 65. roku życia. Badania epidemiologiczne stwierdzają, że zapadalność na chorobę Alzheimera wzrasta z wiekiem. Stwierdza się ją u 14 proc. osób po 65. roku życia oraz u 40 proc. osób po 80. roku życia. Choroba Alzheimera to schorzenie układu nerwowego polegające na stopniowej utracie funkcji umysłowych odpowiadających za myślenie, komunikację, zachowanie. Objawami są: upośledzenie pamięci, orientacji, rozumienia, liczenia, oceny sytuacji, mowy. Zaburzenia te spowodowane są utratą komórek nerwowych w mózgu. Choroba Alzheimera jest nieodwracalna i może rozwijać się przez wiele lat. Wczesne jej wykrycie pozwala na wdrożenie terapii, która poprawi jakość życia nie tylko osoby chorej ale i jej opiekuna.

KLIKNIJ NA OBRAZEK

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek