1 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Data publikacji: 01 października 2021

Dzień ten jest okazją do walki ze stereotypami, które dotyczą seniorów i starzenia się. Intensywniejszego propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji tych osób: walki z dyskryminacją, zapobiegania niepełnosprawności, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw.

KLIKNIJ NA OBRAZEK


Oprac. Katarzyna Czarnocka-Pasztor