IBUK Libra

Data publikacji: 05 października 2021

Nienawiść - podobnie jak miłość czy przyjaźń - towarzyszą Homo sapiens od początku swego istnienia. I to zarówno w relacjach międzyjednostkowych, jak i międzygrupowych. Te negatywistyczne postawy doprowadziły do pojawienia się nowych słów w języku polskim. Słowa te pochodzą oczywiście z języka angielskiego. Angielski czasownik to hate (nienawidzić) wszedł do polszczyzny jako „hejt" i robi niezwykłą karierę.

„Książka Nienawiść w przestrzeni publicznej i zawarte w niej rozważania dostarczają czytelnikowi kluczy do otwarcia namysłu nad rzeczywistością. Namysłu i refleksji, która praktycznie wyeliminowana jest z publicznego życia, zazwyczaj obecnego w demokracji. W Polsce polityczno-ideologiczne podziały wyeliminowały swobodną refleksję i dlatego ta książka może nieść też przykład rozważań, które starają się poddać analizie to, co bardzo wielu ludzi w Polsce zauważa, ale zapewne nie potrafi się oprzeć dominującemu sposobowi mówienia i reagowania na „przeciwnika", który już od dawna stał się - wbrew demokratycznym regułom - „wrogiem". „ rec. prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński

 
Oprac. Jolanta Stempień