Stwórz plakat promujący bibliotekę

Data publikacji: 30 września 2022

Konkurs ma na celu nie tylko kształtowanie wrażliwości estetycznej uczniów, czy rozbudzanie ich twórczej inwencji i kreatywności, ale przede wszystkim ma uwrażliwiać czytelniczo i rozwijać indywidualne zdolności plastyczne uczniów.

Organizatorzy zastrzegają, że prace konkursowe muszą być pracami własnymi uczniów, wcześniej nieopublikowanymi. Dodatkowo każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę wykonaną osobiście.

Rozdanie nagród laureatom I miejsc obu kategorii nastąpi 9 listopada 2022 r. podczas uroczystej gali jubileuszowej 70-lecia Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach. Natomiast laureaci miejsc II i III otrzymają nagrody w placówkach, do których złożyli prace konkursowe w terminie ustalonym przez poszczególne filie lub bibliotekę główną.

Szczegółowy regulamin konkursu