Z teatrzykiem w szkole

Data publikacji: 24 marca 2023

24 marca pracownicy biblioteki, na zaproszenie nauczyciela bibliotekarza Pani Ewy Pawluczuk, odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Siedlcach. Poprowadzili zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai dla trzech klas pierwszych.
Podczas spotkania dzieci wysłuchały baśni "O rybaku i złotej rybce" braci Grimm. Z zaciekawieniem przyglądały się kolorowym ilustracjom, dzięki którym mogły śledzić losy rybaka i jego chciwej żony. Chętnie uczestniczyły w rozmowie o prezentowanym teatrzyku. Pierwsza część spotkania zakończyła się pokolorowaniem "złowionej" przez każdego ucznia rybki oraz umieszczeniem jej w "akwenie".
Po przerwie pierwszoklasiści przystąpili do zajęć plastycznych: pokolorowali ilustracje związane z poznaną baśnią. Następnie ułożyli je zgodnie z planem wydarzeń i zinterpretowali własnymi słowami poznaną bajkę.
Zajęcia miały na celu zainteresować dzieci książką, pobudzić ich kreatywność i nauczyć pracy w grupie.
 

Oprac. Małgorzata Percińska
Jolanta Osińska-Kurek