Rozmawiaj i reaguj

Data publikacji: 29 marca 2023

Rozpoczęła się kampania STOP wykorzystywaniu seksualnemu przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

- Każdego roku tysiące dzieci pada ofiarą przemocy seksualnej. Skrzywdzone dziecko czuje strach i wstyd. Ale to nie dzieci są winne.

- Winny jest sprawca, ale także każdy, kto wie, ale nie reaguje. Dziecko, które nie widzi wsparcia i pomocy z zewnątrz, nie widzi szans na ratunek.

- Ten problem może dotyczyć każdego dziecka, nie bądź obojętny.

Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

Więcej informacji znajdziesz na stronie kampanii https://tiny.pl/wsp39