III edycja konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza

Data publikacji: 22 maja 2023

Samorząd Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza właścicieli zabytków, które przeszły renowację w trzech ostatnich latach, do wzięcia udziału w III edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza".

Od tego roku tytuł renowacji roku mogą otrzymać także obiekty figurujące w gminnej ewidencji zabytków!

Zgłoszenia można przesyłać od 1 czerwca do 31 lipca, na adres mailowy dziedzictwo@mazovia.pl

Wszelkie informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie:
https://mazovia.pl/pl/konkursy/renowacja-roku-zabytkow-mazowsza-iii-edycja.html