Koduj z książką

Data publikacji: 11 października 2023

11 października odbyły się hybrydowe warsztaty metodyczne Od zabaw z kodowania do programowania. Zorganizowane zostały przez Agnieszkę Urbanek i Mariolę Pieńkowską z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach. Skierowane były do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Pracownicy biblioteki zaprezentowali najnowszą literaturę dotyczącą kodowania i programowania dla najmłodszych. Przedstawione publikacje mogą pomóc nauczycielom rozwijać u dzieci umiejętność logicznego myślenia, wspierać ich kreatywność i przygotować do cyfrowego świata.


Oprac. Jolanta Osińska-Kurek
Małgorzata Percińska