25 listopada - Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Data publikacji: 25 listopada 2023

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt nadal jest najbardziej rozpowszechnionym problemem i naglącą kwestią w zakresie praw człowieka we współczesnym świecie. Dotyka kobiety na całym świecie. Niezależnie od miejsca zamieszkania, wykształcenia, wyznania, statusu społecznego czy materialnego. Dlatego w 1999 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalnie uchwaliła 25 listopada Międzynarodowym Dniem na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

KLIKNIJ OBRAZEK


Oprac. Katarzyna Czarnocka-Pasztor