Zajęcia edukacyjne dla maturzystów – XII 2013 r. – I 2014 r.

Uczniowie klas maturalnych przygotowujący prezentację z języka polskiego uczestniczą corocznie w zajęciach edukacyjnych nt. bibliografii załącznikowej.

Od grudnia 2013 r. do stycznia 2014 r. uczniowie klas III liceum i IV technikum z ZSP Nr 2 i ZSP nr 3 w Siedlcach poznawali zasady opisu dokumentów na podstawie najnowszej normy.