Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie - 02.04.2014 r.

Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach włączyła się w obchody Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie.

2 kwietnia w Sali Widowiskowej „Podlasie" Miejskiego Ośrodka Kultury Fundacja Żółty Latawiec zorganizowała konferencję dla rodziców, nauczycieli i lekarzy na temat autyzmu wśród dzieci, młodzież a także osób dorosłych. Utożsamiając się z hasłem „Na niebiesko dla autyzmu" wszyscy dorośli uczestnicy spotkania otrzymali niebieskie kotyliony, a dzieci baloniki w tym kolorze.  

Pracownicy biblioteki, uczestniczący w spotkaniu przygotowali wystawę najnowszych publikacji, a także zestawienie bibliograficzne z całych zasobów biblioteki poświęcone temu zagadnieniu. Przez cały miesiąc kwiecień w korytarzu biblioteki w gablocie będzie wystawa książek na temat autyzmu.

Biblioteka przygotowała również najnowszy numer Kurierka Nowości poświęcony temu zagadnieniu, który został rozesłanym do placówek oświatowych.