Wykluczenie społeczne a uzależnienia - konferencja - 26.05.2014 r.

26 maja 2014 r. Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych „Powrót z U" zorganizowało w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach konferencję „Wykluczenie społeczne a uzależnienia" adresowaną do pracowników służb społecznych - kuratorów, asystentów rodzin, specjalistów pracy socjalnej, policji, pedagogów, nauczycieli, psychologów, pracowników lecznictwa odwykowego.

Pracownicy biblioteki, uczestniczący w konferencji przygotowali wystawę najnowszych publikacji, a także zestawienie bibliograficzne z zasobów biblioteki poświęcone temu zagadnieniu.