Współpraca z biblioteką pedagogiczną - seminarium - 08.10.2014 r.

     8 października 2014 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy w ramach projektu Akademia Nauczyciela Bibliotekarza realizowanego przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedcach. Seminarium „Współpraca z biblioteką pedagogiczną" miało przybliżyć bibliotekarzom zadania biblioteki pedagogicznej polegające na organizowaniu i prowadzeniu wspomagania: szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz bibliotek szkolnych.
     W pierwszej części spotkania Małgorzata Percińska przedstawiła ofertę biblioteki skierowaną zarówno do bibliotekarzy, jak i nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów. Omówiła także rolę biblioteki pedagogicznej w realizowanych projektach „Kompleksowe wsparcie szkoły - sposobem na sukces edukacyjny uczniów".
     W drugiej części spotkania Hanna Krasuska-Terka przedstawiła wyniki wewnętrznej ewaluacji biblioteki „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki", która przeprowadzona została w 14 placówkach oświatowych.
Następnie pokazała dwie ciekawe prezentacje: Co poleca - IBBY : książki dla małych, dużych i opornych oraz „Dekalog Dobieracza" - Jak dobierać książki do biblioteki dla dzieci.
Na koniec seminarium bibliotekarze szkolni zwiedzili nową siedzibę biblioteki pedagogicznej.
W spotkaniu uczestniczyło 23 nauczycieli.

Co poleca IBBY : książki dla małych i dużych, chętnych i opornych - autor Maria Kulik (prezes Polskiej Sekcji IBBY)

"Dekalog Dobieracza" : jak dobierać książki do biblioteki dla dzieci - autor Grażyna Lewandowicz-Nosal (Biblioteka Narodowa)