SORE - szkolenie 19.09-13.11.2014 r.

     Rozporządzenie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 369) nakłada na te placówki nowe zadania statutowe. Od 1 stycznia 2016 r. biblioteki powinny być przygotowane do wykonywania nowych zadań w zakresie wspierania pracy szkoły.

     W dniach 19.09-13.11.2014 r. czternastu pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach i jej filii uczestniczyło w szkoleniu Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji.