Wsparcie dla edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkoalch - seminarium 11.12.2014 r.

     11 grudnia 2014 r. Biblioteka Pedagogiczna wraz z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach w ramach realizacji programu edukacyjnego Korzystamy ze zbiorów ekologicznych w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach i jej pięciu filiach zorganizowała seminarium "Wsparcie dla edukacji ekologicznej w szkołach  przedszkolach. Program został sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
      Przybyłych nauczycieli powitała Pani dyrektor biblioteki dr Marzena Kowalczuk. Pracownicy biblioteki przedstawili uczestnikom spotkania książki i filmy, które zostały zakupione w tym roku oraz pokazali jak należy wyszukiwać zbiory z zakresu ekologii w katalogu biblioteki.
     Następnie głos zabrała Pani Mirosława Płocka - dyrektor siedleckiego oddziału WFOŚiGW, która omówiła możliwości uzyskania wsparcia finansowego z WFOŚiGW przez placówki oświatowe na działalność ekologiczną.
     Podczas spotkania Pani Katarzyna Kotwicka - dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 w Siedlcach w ramach dobrych praktyk podzieliła się swoją wiedzą w zakresie pozyskania dotacji z WFOŚiGW na konkurs Przedszkolna Gra Edukacyjna 2014, którego celem była promocja właściwych zachowań w postępowaniu z odpadami.
     W spotkaniu nie mogła uczestniczyć Pani Maria Daszko - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie, która w ramach dobrych praktyk również miała podzielić się swoim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania dotacji na działalność ekologiczną. Pani Mirosława Płocka, w jej imieniu, pokrótce opowiedziała o projektach realizowanych przez placówkę w Platerowie przy współpracy z WFOŚiGW.
     Kolejnym prelegentem był Pan Dariusz Kuć - dyrektor Zespołu Szkół w Bojmiu, który przedstawił temat "Przyroda bliższych i dalszych Siedlec". Zachęcał on nauczycieli do organizowania uczniom wycieczek w ciekawe pod względem przyrodniczym miejsca w okolicach naszego miasta.
     Następnie głos zabrała Pani Barbara Mileszczyk - prezes PKE Koło "Podlasie" w Siedlcach, która przedstawiła działalność koła oraz przybliżyła walory przyrodnicze rzeki Muchawki, która uczestniczyła w konkursie Rzeka Roku 2014 i zajęła III miejsce.
Na zakończenie spotkania wyświetlono 15 minutowy film, w którym przedstawiono przebieg konkursu.

     Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim blisko 50 nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego, przyrody, biologii i geografii, a także członkowie PKE Koło "Podlasie".