Seminarium - Muchawka III Rzeka Roku 2014 - 24.02.2015 r.

     25 lutego w bibliotece odbyło się seminarium poświęcone rzece Muchawce pod hasłem „Czy znamy naszą rzekę i historię Siedlec z nią związaną? Co dalej z rzeką i jej otoczeniem?" zorganizowane we współpracy z Polskim Kołem Ekologicznym Koło „Podlasie" w Siedlcach.

Na początku spotkania Barbara Mileszczyk, prezes Koła, przybliżyła zebranym przebieg ogólnopolskiego konkursu, w którym Muchawkę ogłoszono III Rzeką Roku 2014. Następnie wyświetlono 15 minutową prezentację Pana Krzysztofa Suchożeberskiego „Muchawka a ogólnopolski konkurs Rzeka Roku".

Wspomnieniami z dzieciństwa, spędzanego nad brzegiem Muchawki, podzieliła się Urszula Tom. Poetka zaprezentowała także kilka wierszy o pięknie siedleckiej przyrody.

Dr Rafał Dmowski oraz Tomasz Nasiłowski wygłosili prelekcję „Z biegiem lat z biegiem rzeki" na temat zmian, jakie dokonały się na przestrzeni lat w obrębie rzeki.

Na zakończenie spotkania przyrodnicy, przedstawiciele placówek oświatowych i samorządowych przedstawili koncepcje na wykorzystanie rzeki do celów edukacyjnych i rekreacyjnych.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa „Plenery Muchawki i Zalewu w fotografii Krzysztofa Suchożebrskiego", którą w holu biblioteki można oglądać do końca marca 2015 r.