CYBERPRZEMOC - nie jesteś sam! - konferencja - 10.04.2015 r.

10 kwietnia 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej odbyła się konferencja inaugurującą kampanię „CYBERPRZEMOC - nie jesteś sam!" zorganizowana przez International Police Association - Region Siedlce, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach oraz Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

Przybyłych gości przywitała Pani dyrektor CKU Edyta Biarda. Pierwszą prelekcję „Zagrożenie cyberprzestrzeni - fikcja czy rzeczywistość?" wygłosili dr Dorota Marczuk pracownik Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Akademii Psychologii Społecznej w Warszawie oraz dr Leszek Zakrzewski pracownik Państwowej Wyższej Szkoły im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

O prawnych aspektach cyberprzemocy opowiedział mł. asp. Adam Rejdak pracownik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Po przerwie Beata Humiecka z Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Warszawie przedstawiła wykład „Wpływ cyberprzemocy na rozwój psychologiczny młodzieży. Przyczyny i przeciwdziałanie".

Z formami zabezpieczeń w sieci zapoznał nas kolejny prelegent Jarosław Dziergowski ze Szkoły Policealnej EXPERTUS.

Następnie Panie Monika Mikołajczyk i Małgorzata Mazurek - koordynatorki kampanii „CYBERPREZMOC - nie jesteś sam! przedstawiły założenia tej kampanii społecznej.

Jako ostatni zabrał głos Pan Marek Sienkiewicz - przewodniczący International Police Association - Rejon Siedlce.

Całość konferencji podsumowała dyrektor Samorządowego Centrum Doskonalenia i Doradztwa Nauczycieli Pani Urszula Wyrzykowowska-Dudek.

Biblioteka Pedagogiczna ze swojej strony przygotowałam wystawę literatury związaną z tematem konferencji oraz zestawienie bibliograficzne nt. Cyberprzemoc, które zostało rozdane uczestnikom spotkania.