Oblicza Środkowej Afryki

W holu biblioteki można oglądać wystawę „Oblicza Środkowej Afryki" jako przedsmak spotkania autorskiego z Bogusławem Skarusem pt. „Etiopia w obiektywie", o którym szerzej w Aktualnościach. Zdjęcia pochodzą z prywatnych zbiorów żołnierzy biorących udział w misji pokojowej w Afryce. W gablotach zostały umieszczone propozycje z literatury podróżniczej, zbiory filmowe - przewodniki i relacje z podróży oraz przedmioty związane z kontynentem afrykańskim.

Zainteresowani muszą się pospieszyć, gdyż wystawę przedmiotów oraz wystawę „Oblicza środkowej Afryki" będzie można oglądać jedynie do 15 maja.