Program ekologiczny - doposażenie działu ekologicznego w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach etap II

"Program edukacyjny - doposażenie działu ekologicznego w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach etap II" dofinansowano z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, na kwotę 3.067,29 zł.

   W ramach realizacji zadania biblioteka: