Wyjazd edukacyjny do Łodzi - 26-27.09.2015 r.

W piękny wrześniowy weekend, 26-27 września, pracownicy biblioteki odwiedzili miasto Łódź w ramach wyjazdu edukacyjnego. Zwiedzanie Łodzi rozpoczęliśmy od zaprzyjaźnionej nam instytucji czyli Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, która obchodziła w tym roku jubileusz 90-lecia istnienia i funkcjonowania w środowisku lokalnym. Biblioteka zachwyciła nas swoimi bogatymi zbiorami liczącymi ok. 300 tys. woluminów, ok. tysiąca tytułów czasopism i multimediami liczącymi ponad 6 tys. egzemplarzy. Ponadto dodatkową atrakcją dostępną dla czytelników są czytniki z bazą darmowych 3 tys. lektur. W budynku biblioteki znajduje się Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej z bardzo ciekawymi zbiorami dotyczącymi oświaty i wychowania, były to stare ławki, kałamarze, zeszyty, elementarze. W muzeum można było odnaleźć stare dyplomy, świadectwa odznaczenia i medale. Nasze zainteresowanie wzbudziły „narzędzia tortur" stosowane w stosunku do krnąbrnych uczniów. Były to worki z grochem lub kasztanami, rózgi i witki. Po zwiedzaniu BP udaliśmy się do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Biblioteka ta ma status biblioteki naukowej. Jej zbiory liczą obecnie ponad 75 tys. jednostek. Zbiory te w znacznej mierze zaspokajają potrzeby czytelnicze mieszkańców Łodzi, a szczególnie studentów i uczniów szkół średnich. Prowadząc różnorodne formy pracy z czytelnikiem, biblioteka spełnia ważną funkcję kulturotwórczą w regionie łódzkim.  Kolejnym punktem sobotniego programu było zwiedzanie Muzeum Fabryki miasta Łodzi, które przybliżyło nam historię miasta od początku jego powstania. Niedziela to dzień poświęcony zwiedzaniu miasta z przewodnikiem. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od ulicy Piotrkowskiej. Podziwialiśmy piękne zabytkowe kamienice. Z ulicy Piotrkowskiej udaliśmy się do pięknych wnętrz Pałacu Scheiblera, jednego z najbogatszych łodzian, człowieka, któremu miasto zawdzięcza swój szybki rozwój, w którym obecnie znajduje się Muzeum Kinematografii, a stamtąd do Łódzkiej Filmówki i tak zakończyliśmy nasz wyjazd edukacyjny wzbogaceni o nowe doświadczenia i wrażenia estetyczne.