Zwyczaje świąteczne w wybranych krajach europejskich - zajęcia edukacyjne dla uczniów SP nr 4 i KZE w Siedlcach - 18 i 21.12.2015 r.

Tradycja obchodów Świąt Bożego Narodzenia jest zakorzeniona nie tylko w narodzie polskim, ale również w innych krajach. Jednak w każdym państwie panują odmienne tradycje i zwyczaje świąteczne. O tym co jest różne, a co podobne podczas obchodów świąt w wybranych przez nas krajach europejskich - Niemczech, Włoszech, Anglii i Francji, dowiedzieli się uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach oraz uczniowie klas 0 i I-III Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Siedlcach na zorganizowanych przez pracowników biblioteki zajęciach edukacyjnych. Zajęcia te odbyły się 18 i 21 grudnia 2015 na terenie wymienionych szkół.