Polskie legendy - zajęcia edukacyjne w SOSzW - 25.04.2016 r.

25 kwietnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach odbyły się zajęcia dla uczniów klas ponadgimnazjalnych promujące czytelnictwo. Tematem zajęć były legendy polskie, w tym legendy regionalne. Na zajęciach zostały wykorzystane różne nośniki treści - książka tradycyjna, audioboock, film. W pierwszej części zajęć zostały wykorzystane: płyta kompaktowa z nagraniem Legendy o Smoku ze Smoczej Jamy Wandy Chotomskiej, film "Smok" w reżyserii Tomasza Bagińskiego będący współczesną wersją legendy.
Druga część spotkania dotyczyła legend regionalnych. Uczniowie zostali zapoznani z legendą o Jacku pt. „Między niebem i ziemią" zaczerpniętą z książki Leonarda S. Wysockiego Opowieść starej sosny.