Dylematy wokół Puszczy Białowieskiej - spotkanie - 10.05.2016 r.

10 maja w siedzibie biblioteki odbyło się spotkanie poświęcone Puszczy Białowieskiej. O problemach związanych z wycinką drzew w puszczy opowiedział uczestnikom spotkania dr hab. prof. UPH Wiesław Walankiewicz z Katedry Zoologii Wydziału Przyrodniczego.

Prowadzący przekonywał o potrzebie zachowania pierwotnego drzewostanu i konieczności dbania o bardzo ciekawy przyrodniczo i historycznie kompleks leśny. Odpowiadał na zadawane pytania, które dotyczyły zarówno Puszczy Białowieskiej, jak i ptaków w niej mieszkających. Sprawy dotyczące samego lasu: pomiaru drzew i gospodarki leśnej wyjaśniał przybyły na spotkanie leśnik.

Spotkanie zorganizowano we współpracy z Kołem Ekologicznym "Podlasie" w Siedlcach. Uczestniczyło w nim ok. 50 osób.

Pracownicy biblioteki przygotowali również wystawę publikacji dotyczących Puszczy. Były to: książki, filmy i artykuły.