Spotkanie z książką – zajęcia dla dzieci z MP nr 17 w Siedlcach i uczniów SP w Zembrowie - 11.05.2016 r.

Spotkanie z książką - zajęcia edukacyjne dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 17 w Siedlcach i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zembrowie 16 maj w Tygodniu Bibliotek. Dzieci miały możliwość zobaczenia bardzo ciekawych i nietypowych książek znajdujących się w księgozbiorze biblioteki.
Były to:
- najmniejsza książka - M. Rej „Utwory rubaszne" KAW 1981 (wielkość 8x6 cm)
- książka z piękną okładką - L. Staff „Gałąź kwitnąca : podobizna autografu" PIW 1968
- książka duża zawierająca nuty, ilustracje, - „Chopin na obczyźnie : dokumenty i pamiątki" Zebrali M. Mirska i W. Hordyński, Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1965 (wielkość 41 cm)
- książka z małą ilością stron - M. Konopnicka „Dym" Beskidzka Oficyna Wydawnicza 1994 (12 s.)
- książka teka - „Atlas Rzeczypospolitej Polskiej" Red. M. Najgrakowski.

Celem zajęć było propagowanie, inspirowanie, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Dzieci chętnie uczestniczyły w rozmowie o książkach, odpowiadały na zagadki związane z tematem zajęć. Na koniec zwiedziły bibliotekę i zapoznały się z jej funkcjonowaniem.