Złe i dobre emocje - zajęcia edukacyjne dla uczniów Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Siedlcach - 06.06.2016 r.

Złe i dobre emocje - to zajęcia skierowane do dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Podczas zajęć chciałyśmy przekazać dzieciom, że nie ma złych czy dobrych emocji, są tylko złe sposoby ich okazywania. Za pomocą zabaw, scenki teatralnej dzieci uczą się nazywać emocje takie jak: radość, strach, złość, smutek, zdziwienie. Uczą się jakie cechy można przypisać tym emocjom i najważniejsze w jaki sposób można rozładować złe emocje, które gromadzą się w każdym z nas. Zajęcia te poprowadziłyśmy z uczniami klasy IB z Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Siedlcach.