Wieczór poezji Justyny Pauliny Kołodziejczuk - 26.08.2016 r.

26 sierpnia w auli naszej biblioteki odbył się wieczór autorski Justyny Pauliny Kołodziejczuk połączony z promocją debiutanckiego tomiku wierszy „Klucz moich marzeń".

Krzysztof Tomaszewski z Klubu Literackiego „Witraż" otworzył spotkanie odczytując swój esej na temat twórczości i osoby poetki. Ona sama niewiele opowiedziała o sobie, pozostawiając tekstom wierszy zadanie przekazania informacji, emocji, swoich obserwacji i doświadczeń. Justyna Kołodziejczuk powierzyła młodzieży tworzącej klub „Witraż" odczytanie i interpretację swoich tekstów, wtrącając krótkie myśli i refleksje dla zaznaczenia zmiany nastroju i tematyki prezentowanych wierszy.

Kameralną atmosferę spotkania podkreślały piosenki oparte na tekstach literackich w aranżacji Macieja Turkowskiego, wykonywane przez Annę Przedlacką przy akompaniamencie gitary. Po prezentacji tekstów Justyna Paulina Kołodziejczuk podziękowała wszystkim zaangażowanym w organizację tego wieczorku, po czym głos zabrał Ryszard Kowalski, recenzent tomiku wierszy poetki pod tytułem: „Klucz moich marzeń". Następnie, każda zainteresowana osoba z publiczności mogła otrzymać egzemplarz tomiku ze specjalną dedykacją autorki. Spotkanie zakończył poczęstunek i rozmowy przy kawie i cieście w kuluarach Biblioteki.

źródło: www.podlasie24.pl

 


WIĘCEJ: http://dygresje.pl/ksiazka/klucz-moich-marzen/