Spotkanie poetyckie z Aleksandrem Lewickiem - 15.09.2016 r.

15 września odbyło się spotkanie z mieszkającym w Wilnie poetą polskiego pochodzenia Aleksandrem Lewickim. Na spotkanie przybyło wiele osób, w tym grupka młodzieży szkolnej. Przybyli goście i Gość Honorowy zostali przywitani przez Panie Dyrektorki Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Biblioteki Pedagogicznej Grażynę Sobiczewską i Marzenę Kowalczuk. Spotkanie prowadziła Pani Bożena Czarnecka-Akus.
Pan Aleksander Lewicki opowiedział o swojej drodze artystycznej, rodzinie, edukacji, a przede wszystkim o sytuacji Polaków chcących podtrzymać swoją narodową tożsamość na Białorusi i Litwie. Następnie czytał zebranym swoje wiersze, opowiadał o tym co jest w jego życiu najważniejsze: tęsknota za Polską, głęboka wiara, miłość. W poetycką atmosferę doskonale wpisywały się ballady Bułata Okudżawy grane na gitarze i śpiewane przez przyjaciela artysty Pana Krzysztofa Tomaszewskiego z nieśmiałym udziałem zebranych. Bardzo ciekawym doświadczeniem dla wszystkich były interpretacje wierszy przez uczestników spotkania, zwłaszcza przez młodzież, która została nagrodzona rzęsistymi brawami. Wyjątkowy nastrój podkreślały piękne zdjęcia z Wilna i prywatne z życia artystycznego poety a także przepyszny chleb litewski, którym częstowaliśmy się bardzo chętnie. Na zakończenie Pan Aleksander Lewicki obdarował wszystkich tomikiem swoich wierszy z autografem.