Las i człowiek - IX Sesja XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach - 20.10.2016 r.

20 października w ramach XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach w naszej bibliotece odbyła się  IX Sesja zatytułowana Las i człowiek zorganizowana we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach.

Prezentację „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Podlasia" przedstawił zebranym Pan Grzegorz Bielecki nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka. Słuchacze mieli możliwość wysłuchania prelekcji o problemach związanych z ochroną drzewostanu Puszczy Białowieskiej. Poznali punkt widzenia zarówno leśników, naukowców jak i ekologów.

Autorzy zdjęć: Stanisław Trzpioła, podlasie24.pl