Nagroda Złotego Jacka - XXIII Sesja XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach - 21.10.2016 r.

21 października w ramach XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach w naszej bibliotece odbyła się  XXIII Sesja zatytułowana Nagroda Złotego Jacka zorganizowana we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach.

Tegorocznymi laureatami Nagrody Złotego Jacka zostali: Krzysztof Chromiński, Piotr Guliński, Sławomir Miernicki.

Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalne „Brama", Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach przyznały nagrodę w trzech kategoriach:

- za wybitne osiągnięcia z zakresu kultury - Krzysztof Chromiński
Będąc kierownikiem Gminnego Ośrodka Kultury w Chodowie organizował wiele imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym przyciągających wybitnych artystów. Jego słowa to „dostęp do dóbr kultury na wsi nie musi być gorszy, niż w mieście".

- za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze - prof. Piotr Guliński
Pracownik Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, specjalista od bydła mlecznego. Ma bardzo bogaty dorobek naukowy. Swoją wiedzą dzieli się nie tylko z innymi naukowcami, ale również z rolnikami naszego regionu podczas licznych szkoleń.

- za działalność popularyzującą naukę i kulturę - Sławomir Miernicki
Nauczyciel fizyki w I LO im. Bolesława Prusa. Dzięki jego staraniom w jego szkole powstało planetarium. Prowadzi również koło astronomiczne, swoją pasję zaszczepiając młodzieży. Należy do Siedleckiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Czynnie uczestniczy w Festiwalu Nauki i Sztuki jako wykładowca i organizator.

Wręczenie nagród poprzedził wykład dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach Pana Sławomira Kordaczuka „Osiemnaście wyjątkowych miejsc pogranicza podlasko-mazowiecko-lubelskiego".

 

Autor zdjęć Stanisław Trzpioła