Katalog komputerowy biblioteki. Malowanie w bibliotece - zajęcia edukacyjne dla uczniów NSP w Ługach Wielkich - 27.10.2016 r.

27 października gościliśmy w naszej bibliotece uczniów z klas 0-VI z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ługach Wielkich.

Zajęcia składały się z dwóch część. Na początku uczniowie zwiedzili bibliotekę. Zapoznali się z zasadami korzystania z zasobów naszej placówki. W katalogu wyszukiwali książki, artykuły z czasopism, filmy. Sprawdzali dostępność lektur szkolnych, zbiorów o Siedlcach. Z zainteresowaniem wysłuchali legendy o naszym mieście z książki „Opowieść starej sosny: legendy z Podlasia i Mazowsza" Sławomira Leonarda Wysockiego.

W drugie części spotkania zostały zorganizowane dla uczniów zajęcia plastyczne dotyczące jesieni. Za pomocą różnych technik rysunkowych i malarskich starali się oni przedstawić jesienne drzewo. Dzieci rysowały kredkami, ołówkami, malowały farbami akwarelowymi oraz farbami palcowymi. Na zakończenie nasi goście wykonali wspólną pracę plastyczną. Zmienili smutne szare jesienne drzewo w piękne różnokolorowe. Wykorzystali w tym celu farby do malowania rękami. Obraz ten był dla nich pamiątką pobytu w bibliotece.