Rok Henryka Sienkiewicza na Mazowszu - zajęcia edukacyjna dla uczniów Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim - 27.10.2016 r.

27 października gościliśmy w bibliotece uczniów klasy VI i I gimnazjum Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim. Temat spotkania był związany z „Rokiem Henryka Sienkiewicza na Mazowszu". Uczniowie zwiedzili bibliotekę - wypożyczalnię, czytelnię, magazyny, obejrzeli wystawy. Następnie, w pracowni komputerowej, zapoznali się z zasadami korzystania z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach oraz katalogu OPAC. Korzystając z dostępu do Internetu, wyszukiwali książki na nośniku tradycyjnym, książki mówione, artykuły, filmy dotyczące życia i twórczości Henryka Sienkiewicza, ucząc się jednocześnie odczytywania opisu bibliograficznego, zamawiania, rezerwowania dokumentów - możliwości, jakie daje katalog elektroniczny.