Rok Henryka Sienkiewicza na Mazowszu - zajęcia edukacyjna dla uczniów Zespołu Oświatowego w Śmiarach - 14.11.2016 r.

14 listopada bibliotekę odwiedzili uczniowie kl. IV-VI z Zespołu Oświatowego w Śmiarach. Temat spotkania był związany z „Rokiem Henryka Sienkiewicza na Mazowszu". Uczniowie zwiedzili wypożyczalnię i czytelnię. Następnie, w pracowni komputerowej, zapoznali się z ofertą edukacyjną biblioteki oraz zasadami korzystania z jej zasobów a także katalogu OPAC. Korzystając z dostępu do Internetu, wyszukiwali książki na nośniku tradycyjnym, książki mówione,  filmy dotyczące życia i twórczości Henryka Sienkiewicza, ucząc się jednocześnie odczytywania opisu bibliograficznego, zamawiania, rezerwowania dokumentów - możliwości, jakie daje katalog elektroniczny.