Jak zachęcić młodzież do czytania? - seminarium dla bibliotekarzy - 24.11.2016 r.

24 listopada w siedzibie biblioteki odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy w ramach projektu Akademia Nauczyciela Bibliotekarza realizowanego przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Seminarium Jak zachęcić młodzież do czytania? było przeprowadzone w ramach wsparcia merytorycznego nauczycieli przez Bibliotekę Pedagogiczną w realizacji programu MEN Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W pierwszej części spotkania Anna Mirońska przedstawiła prezentację „Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży". Uczestnicy mieli okazję poznać wpływ czytania na rozwój osobowości oraz osiągnięcia szkolne uczniów. Prelegentka omówiła różne formy zachęcania do czytania dzieci i młodzieży zarówno przez rodziców, jak i nauczycieli.

W drugiej części Jolanta Osińska-Kurek przedstawiła ofertę książek zakupionych do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Skierowana ona była do dzieci i młodzieży szkolnej. Bibliotekarze otrzymali wykazy literatury dostosowane do typów szkół, w których pracują.

Na zakończenie Małgorzata Percińska przedstawiła usługi biblioteki skierowane do wszystkich nauczycieli.

W toku ustnej ewaluacji uczestnicy spotkania wypowiedzieli się na temat dalszej współpracy z biblioteką.

W spotkaniu uczestniczyło 39 nauczycieli.