Legenda o Siedlcach - zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I i II ze Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim - 08.12.2016 r.

8 grudnia w ramach rozwoju współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi (Cel Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) uczniowie Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych w bibliotece. Dzieciom towarzyszyli rodzice i opiekunowie. W programie zajęć było poznanie biblioteki, wysłuchanie legendy o siedleckim Jacku i obejrzenie prezentacji pn.:„Legenda o Siedlcach". Równolegle do zajęć uczniów odbyło się spotkanie z rodzicami i nauczycielami promujące działalność biblioteki (zwiedzanie, prezentacja strony www, informacja o działalności i zbiorach).