Wyjazd edukacyjny bibliotekarzy do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie - 11.12.2016 r.

11 grudnia uczestniczyliśmy w wyjeździe edukacyjnym do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wyjazd ten został zorganizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Bibliotekę Pedagogiczną. Muzeum to jest nowoczesną instytucją kultury - muzeum historycznym ukazującym 1000 lat dziejów polskich Żydów. Jest też miejscem spotkań i dialogu tych wszystkich, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską, którzy z polsko-żydowskiej historii chcą wyciągnąć wnioski na przyszłość, którzy chcą zmierzyć się ze stereotypami i stawić czoła współczesnym zagrożeniom, takimi jak ksenofobia i nacjonalistyczne uprzedzenia. Po zwiedzaniu muzeum udaliśmy się na Nowy Świat oglądać piękne świąteczne iluminacje.