Obrazy zimy w malarstwie - zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Żeliszewie Podkościelnym - 19.01.2017 r.

19 stycznia gościliśmy w bibliotece uczniów klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Żeliszewie Podkościelnym wraz z opiekunami.
Na początku dzieci obejrzały pomieszczenia biblioteczne - wypożyczalnię, czytelnię, magazyny książek. Zobaczyły wystawy w holu biblioteki. Zapoznały się z pracą bibliotekarzy, zasadami funkcjonowania naszej placówki oraz działaniem katalogu komputerowego.
W drugiej części uczniowie wzięli udział w zajęciach plastycznych nt. Obrazy zimy w malarstwie. Obejrzeli reprodukcje dzieł wybitnych malarzy polskich i światowych , których tematem była zima. Poznali sposoby wyszukiwania informacji o pejzażu zimowym w encyklopediach, słownikach, albumach i innych dokumentach znajdujących się w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach. Następnie dzieci wykonały samodzielne prace plastyczne nt. „Zimowy pejzaż". Wykorzystały różne techniki malarskie i rysunkowe. Zaprezentowały własne artystyczne spojrzenie na tę porę roku.
Na zakończenie nasi goście otrzymali: broszurki o historii malarstwa pejzażowego z przykładowymi dziełami artystów polskich i obcych, pocztówki, zakładki, foldery o wydawnictwach dotyczących sztuki dla dzieci oraz foldery o Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach.