Jak w czasach Internetu zachęcać do czytania? - seminarium dla bibliotekarzy - 02.02.2017 r.

     2 lutego odbyło się kolejne spotkanie bibliotekarzy członków sieci współpracy i samokształcenia. Seminarium "Jak w czasach Internetu zachęcać do czytania?" poprowadziła Pani Iwona Krzemińska - konsultant ds. języka polskiego, wiedzy o kulturze i bibliotek z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce.
     W pierwszej części spotkania prowadząca omówiła wartość czytania w czasach Internetu. Porównała dane statystyczne dotyczące czytelnictwa z lata 2010-2014 omawiając różne kryteria.
W drugiej części przedstawiła sposoby motywowania dzieci i młodzieży do czytelnictwa. Omawiała różne metody pracy z tekstem literackim, które mogą zachęcić do sięgnięcia po książkę. Z niektórymi metodami bibliotekarze zapoznali się dokładniej wykorzystując je w części warsztatowej spotkania.
Pracownicy biblioteki przygotowali wystawę nowości wydawniczych dotyczącą promocji czytelnictwa oraz literaturę piękną, którą można polecić uczniom. Otrzymali wykaz najnowszych publikacji zakupionych do Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach.
W spotkaniu uczestniczyło 21 nauczycieli.

Spotkanie odbyło się w ramach wsparcia merytorycznego nauczycieli przez Bibliotekę Pedagogiczną w realizacji programu MEN Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.