Stosunek do przyrody w różnych cywilizacjach - seminarium dla miłośników przyrody - 07.03.2017 r.

7 marca Biblioteka Pedagogiczna, Polski Klub Ekologiczny Koło „Podlasie" oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach zorganizowały kolejne spotkanie popularyzujące wiedzę przyrodniczą. Tym razem tematem wykładu był Stosunek do przyrody w różnych cywilizacjach: Indie, Ameryka Płn., Europa. Prelekcję wygłosił prof. dr hab. Wiesław Walankiewicz z Katedry Zoologii w Instytucie Biologii na Wydziale Przyrodniczym UPH w Siedlcach. Prowadzący przybliżył zebranym przyrodę i kulturę trzech kontynentów, które osobiście odwiedził.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim blisko 80 osób - nauczyciele nauk przyrodniczych, miłośnicy przyrody, a także młodzież szkolna.