Zwiedzanie biblioteki, katalog OPAC - zajęcia edukacyjne dla uczniów z Zespołu Oświatowego w Golicach - 02.03.2017 r.

2 marca  na zajęcia edukacyjne do biblioteki  przyjechali uczniowie Zespołu Oświatowego w Golicach z klasy IV. Zwiedzili oni wypożyczalnię i czytelnię, zapoznali się z usługami biblioteki. Następnie, w pracowni komputerowej, wyszukiwali pozycje książkowe i artykuły z czasopism posługując się katalogiem OPAC. Uczyli się zamawiać i rezerwować dokumenty w katalogu elektronicznym.