Konferencja - Sekty. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacjach trudnych - wystawa - 21.03.2017 r.

21 marca w auli Biblioteki Pedagogicznej i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach odbyła się konferencja Sekty. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacjach trudnych.

Wykłady skierowane były do nauczycieli i wychowawców pracujących z młodzieżą.

Pracownicy biblioteki przygotowali wystawę swoich zbiorów dotyczącą tego tematu oraz zestawienie bibliograficzne, które zostały rozdane uczestnikom konferencji.