Wystawa rzeźb Jerzego Wiesława Hęciaka - 10-28.04.2017 r.

Krzyże to tytuł wystawy rzeźb Jerzego Wiesława Hęciaka, które można oglądać w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach do 28 kwietnia. Podczas otwarcia wystawy, które miało miejsce 10 kwietnia, pracownik biblioteki krótko przedstawił sylwetkę rzeźbiarza. Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Koło „Podlasie" Barbara Mileszczyk wspomniała o Panu Jerzym jako o miłośniku przyrody, założycielu Koła oraz ogrodniku Miasta Siedlce.

Autor opowiedział o swoich 9 rzeźbach. Uczestnicy wernisażu mogli usłyszeć całą historię powstawania dzieł. Prezentację każdego eksponatu uświetniła Pani Urszula Tom, lokalna poetka. Czytała fragmenty wierszy  Lucjana Boruty, rzeźbiarza z Drohiczyna z tomiku „Podaj mi dłoń" wydanego w 1997 r. Na zakończenie, jeden z zaproszonych gości, ksiądz Jan Gomółka krótko omówił znaczenie symbolu znaku krzyża w różnych dziedzinach.

 

Sylwetka rzeźbiarza Jerzego Wiesława Hęciaka

Człowiek - którego pasją jest przyroda. Biolog z wykształcenia, szczególnie zainteresowany ekologią miast. Fascynuje go barok i klasycyzm w sztuce, a zwłaszcza w sztuce ogrodowej. Zagadnienia architektury krajobrazu i konserwacji ogrodów poznawał w Austrii, Francji, Włoszech oraz Hiszpanii. Lekarz drzew, artysta rzeźbiarz, rysownik uprawiający karykaturę portretową. Stypendysta Miasta Siedlce w roku 2007.

J. W. Hęciak rzeźbi w materiale pozyskanym z leczenia drzew. Jego prace są odzwierciedleniem milczącego ich cierpienia, powolnej agonii w niezdrowym środowisku, zwłaszcza wielkomiejskim. Tu twórców rzeźb jest wielu: grzyby, owady i ich larwy, antropopresja, wszechwładny czas. Rola autora, to dostrzec, podnieść, wykonać jak najmniej czynności rzeźbiarskich, aby nie zatracić waloru ukrytego w każdym z tych destruktów. Ocalić, co wydaje się nie do ocalenia i wydobyć ten niemy krzyk przyrody w stronę człowieka.