Podsumowanie projektu „Wiem więcej” Stowarzyszenia SZANSA - 21.09.2017 r.

21 września w auli przy bibliotece odbyła się konferencja „Alkoholik i osoba współuzależniona tańczą razem chocholi taniec" zorganizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem SZANSA. Spotkanie odbyło się w ramach podsumowania projektu „Wiem więcej". Uczestnicy mogli wysłuchać informacji dotyczących uzależniania od alkoholu, jego pierwszych symptomach oraz tego w jaki sposób można pomóc osobom uzależnionym.

Pracownicy biblioteki przygotowali wystawę najnowszych książek i zbiorów audiowizualnych tematycznie związanych z tematem konferencji.