Jubileusz 65-lecia Biblioteki Pedagogiczne w Siedlcach - 20.10.2017 r.

Pamiątkowy medal Pro Masovia dla biblioteki

20 października Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach obchodziła swój Jubileusz - 65-lecie działalności oraz 15-lecie nadanie imienia placówce.
Na uroczystość przybył Mirosław Krusiewicz - dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Henryk Brodowski - wójt gminy Siedlce, dyrektorzy ośrodków doskonalenia nauczycieli, zaprzyjaźnionych placówek oświatowych oraz inni zaproszeni goście.

Jubileusz zorganizowany został w ramach XIX Festiwalu Nauki i Sztuki. Podczas sesji pedagogicznej poświęconej Helenie Radlińskiej i prof. Marii Grzegorzewskiej, Mirosław Krusiewicz, w imieniu Marszałka województwa Adama Struzika, przekazał, na ręce Pani dyrektor Biblioteki Marzeny Kowalczuk, pamiątkowy medal Pro Masovia za całokształt działalności i realizację zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego.
Pracownicy Biblioteki otrzymali dyplomy uznania za rzetelną i pełną zaangażowania pracę na rzecz rozwoju placówki, wkład w upowszechnianie czytelnictwa oraz realizację działań kulturalno-edukacyjnych na Mazowszu.

Obchody Jubileuszu zostały połączone z konferencją naukową „Nie ma kaleki, jest człowiek". Zebrani wysłuchali trzech wykładów:
Środowisko społeczne i pedagogika a nieprzemijalność myśli Heleny Radlińskiej - dr Barbary Dobrowolskiej
Humanitarny wymiar systemu pedagogicznego Marii Grzegorzewskiej - dr Urszuli Tyluś
Współczesna rzeczywistość szkolna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w odniesieniu do idei prof. Marii Grzegorzewskiej - prof. oświaty Lidii Klaro-Celej.

Całość uświetniły występy artystyczne młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach pod kierunkiem Danuty Juśkiewicz.

Dziękujemy wszystkim, którzy świętowali z nami ten Jubileusz.

 

Autorzy zdjęć:
Aneta Abramowicz-Oleszczuk (Tygodnik Siedlecki)
Joanna Gąska (Łosice.info)
Piotr Kowalczuk


Dziękujemy za fotorelację