Podsumowanie projektu Punkt konsultacyjno-informacyjny POMOCNA DŁOŃ Stowarzyszenia SZANSA - 31.10.2017 r.

31 października w auli przy bibliotece odbyła się konferencja Życie to eksperyment - młodzież wobec używek zorganizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem SZANSA. Spotkanie odbyło się w ramach podsumowania projektu „Punkt konsultacyjno-informacyjny POMOCNA DŁOŃ".
Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z: sytuacją uzależnień wśród młodzieży na terenie subregionu siedleckiego na podstawie badań przeprowadzonych przez Komendę Miejską Policji, wynikami badań HBSC dotyczącymi zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz procedurami reagowania. Wysłuchali również informacji o programach profilaktycznych rekomendowanych przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomani.

Pracownicy biblioteki przygotowali wystawę najnowszych książek i zbiorów audiowizualnych tematycznie związanych z tematem konferencji.