Czy turystyka pomaga w ochronie przyrody? Porównanie Polski, Kolumbii i USA - semianarium - 14.11.2017r.

14 listopada w naszej placówce odbyło się seminarium miłośników przyrody polskiej, i nie tylko, Czy turystyka pomaga w ochronie przyrody? - porównanie Polski, Kolumbii i USA zorganizowane we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym Koło "Podlasie" w Siedlcach. Przez trzy kraje przeprowadzili nas pracownicy Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach dr hab. Dorota Czeszczewik i dr hab. Wiesław Walankiewicz. Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania piękna i bioróżnorodności parków narodowych: Yellowstone i Amacayacu. Dowiedzieli się w jaki sposób ekonomia turystyki wpływa na ochronę środowiska w omawianych krajach, a zwłaszcza w Kolumbii (od 2002 r. powstało tam 12 parków narodowych). Prowadzący porównywał rozwiązania stosowane w Kolumbii z działaniami na przecz ochrony przyrody w Polsce. Na zakończenie stwierdził, że dobrze prowadzona ekoturystyka może być ratunkiem dla przyrody.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przybyli na nie między innymi nauczyciele należący do sieci współpracy i samokształcenia dla miłośników przyrody oraz młodzież ze szkolnych kół przyrodniczych. Uczestniczyło w nim 55 osób.

Pracownicy biblioteki przygotowali wystawę najnowszych publikacji przyrodniczych, które mogą pomóc nauczycielom w ich pracy dydaktycznej.